Uskoprolazni regali

Very Narrow Aisle Pallet Racks

imageKao specijalan slučaj klasičnih paletnih regala postoje i tzv. "uskoprolazna regalna skladišta" koja se karakterišu širinom hodnika koja je dovoljna za prolaz transportnog sredstva, regalne dizalice (translatora) ili regalnog viljuškara sa paletom, uz veoma male operacione zazore. Manipulacija skladišnom jedinicom u prolazu između regala se vrši bez potrebe okretanja transportnog sredstva direktno prema regalu da bi se skladišna jedinica odložila ili preuzela. Transportno sredstvo se obično vodi duž prolaza između vođica ako je u pitanju viljuškar, ili po šinama, ako je u pitanju translator. Ova sredstva mogu imati fiksnu ili pokretnu kabinu rukovaoca. Hodnici su obično 200 - 600 mm širi od skladišne jedinice.

 

"IC" inženjering d.o.o.

Divostin b.b.
34204 Kragujevac
Republika Srbija
Tel.: +381 (0) 34 501 145
Tel/Fax: +381 (0) 34 501 504

e-mail: office@icinzenjering.com
skype: ic.inzenjering