Klasični paletni regali

Selective Pallet Racks

imageKlasični paletni regali tipa BI-BLOC omogućavaju racionalno korišćenje, ekonomično i pregledno skladištenje različitog paletizovanog tereta. Moguć je prilaz svakoj paleti iz prolaza, pri čemu se palete ulažu na par nosača skladišnih jedinica između vertikalnih ramova regala. Teret se odlaže i uzima sa jednog regalnog mesta. Moguće je odlaganje prvog nivoa paleta direktno na podlogu. Elementi regalne konstrukcije su demontažni, što omogućava jednostavnu promenu visine sprata prema zahtevima i optimalno iskorišćenje prostora. Mogu biti i u samonosivoj izvedbi.

Samonosivo skladište
je najekonomičnije rešenje skladištenja, jer se objekat formira ugradnjom krovnog pokrivača i fasadne obloge direktno na regalnu konstrukciju, koja je montirana na betonsku ploču. Moguće su brojne varijante sa dodatnom opremom (ulošci, poprečni nosači paleta, poprečni nosači sanduka, nosači buradi...). Popločavanjem pregradaka regala limenim ulošcima dobijaju se teški polični regala velike nosivosti.

Uspešnim tehničkim rešenjem dimenzija regala, u istom skladištu može da se koristi veći broj različitih skladišnih jedinica (sanduka, ravnih drvenih paleta, box paleta i dr.) Opsluživanje regala ne zahteva specijalna manipulativna sredstva već se koriste standardni viljuškari. Nazivaju se još i ,,široko prolazni regali” s obzirom da se u prolazu između regala viljuškar može okretati i tako zauzeti položaj direktno prema pregratku regala u cilju manipulisanja skladišnom jedinicom.

 

"IC" inženjering d.o.o.

Divostin b.b.
34204 Kragujevac
Republika Srbija
Tel.: +381 (0) 34 501 145
Tel/Fax: +381 (0) 34 501 504

e-mail: office@icinzenjering.com
skype: ic.inzenjering