Protočni regali

Dynamic Pallet Racks

imagePrincip rada protočnih skladišta (sistem FIFO) sastoji se u tome da se skladišna jedinica kreće duž regalnih hodnika (regalni tunel) tj. menja svoj položaj u odnosu na mesto ulaganja. Kretanje palete moguće je ostvariti na dva osnovna načina: gravitacionom silom (postoji nagib regalnog "tunela", a kretanje palete se vrši po valjkastim prugama ili posebnim nosačima sa točkovima po vođicama) ili pobudnom silom ("tunel" nije pod nagibom, a sila se ostvaruje pneumatskim, hidrauličkim ili električnim pogonom).

Praćenje robe je jednostavno jer roba koja prva ulazi u određeni regalni hodnik prva izlazi napolje (veoma važno kod kvarljive robe). U jednom regalnom hodniku skladišti se paletizovana roba istog asortimana. Ovi regali se upotrebljavaju za skladištenje paletizovane robe, malog asortimana a velike količine. Veoma dobro se ispunjava skladišni prostor, jer nema prolaza i neiskorišćenog prostora.

Mogu biti i u samonosivoj izvedbi. Konstrukcija ovih regala dosta je skupa, potrebna je velika preciznost izrade, a postoji i zahtev u pogledu visokog kvaliteta palete.

 

"IC" inženjering d.o.o.

Divostin b.b.
34204 Kragujevac
Republika Srbija
Tel.: +381 (0) 34 501 145
Tel/Fax: +381 (0) 34 501 504

e-mail: office@icinzenjering.com
skype: ic.inzenjering